surgery for diabetes
+90 544 296 06 34: تماس با ما
+٠٠٩٠٥٤٤٢٩٦٠٦٣٤
info@metabolikcerrahi.com

پرسشهای متداول

چرا جراحی؟

به این دلایل عمل جراحی توصیه میشود:

علیرغم دارودرمانی دیابت بطور پیوسته به پیشرفت ادامه خواهد داد.

عوارض دیابت بسیارست: باعث آسیبهای غیرقابل درمان به اندامهایی مانند کلیه ها، عصبها، قلب ومغز میشود وحتی ممکن است به ازدست دادن اندام بیانجامد.

عمل، سطح بالایی از قند را فورا تحت کنترل درخواهدآورد. جراحی باروارده به کلیه ها و کبد را کاهش میدهد. پس از جراحی کلسترول بالا، تری گلیسرید و مشکلاتی از این دست حدف خواهند شد و در کنارهمه اینها شما از چاقی خلاص خواهید شد و قادربه کنترل وزن خود هستید.

چرا این عمل برای دیابت نوع دو انجام میگیرد؟

بیماران دیابت نوع دو سطح انسولین کافی ترشح شده بوسیله سلولهای بتای پانکراس دارند. اما این انسولین درسطح سلولی استفاده نمیشود. شما انسولین ته نشین وسطحی مشخص شده از فعالیت بالا دارید که از مهمترین فاکتورها برای موفقیت این جراحی هستند. زیراکه بیماران دیابت نوع یک انسولین کافی ندارند از جراحی متابولیک هیچ سودی نمیبرند.

من چه نوعی از دیابت دارم؟ نوع یک یا دو؟

دیابت دوران کودکی دیابت نوع یک است. اکثر دیابتیها نوجوانانی هستند که دیابت نوع یک دارند.برخی تجزیه و تحلیلها و اندازه گیری برای انواع دیابت پیشرفته در دوران بزرگسالی ضروری است.

آیا من کاندیدای مناسبی برای عمل هستم؟

معیارهایی برای اینکه درمورد عملی تصمیم گرفته شود وجوددارد. شما ممکن است که کاندیدای مناسبی برای عمل باشید:

1)     اگر که شما زمینه دیابت برای دوسال داشته باشید وقند خونتان نتواند با پزشکی ودرمان انسولین مناسب تحت کنترل قرارگیرد.

2)     اگر بیماریتان بطورپیوسته پیشرفت کرده و تخریب اندامها آغازشده است.

3)     اگر شما مشکل جدی وزن دارید.

آیا قبل عمل میزان دقیق موفقیت قابل تشخیص است؟

بله، با استفاده از نتایج آزمایش قبل ازعمل، قابل تعین که بیمار چه میزان از این روش سود خواهد برد.

چه کسی باید برای درمان عجله کند؟

قند کسانیکه باوجودهمه درمانها نتوانسته درمان شود.

کسانیکه معمولا سطح قندخونشان بطورمعمول بالاست (HbA1c).

کسانی با بیماری پیشرفته که نتوانسته اند با دارو وانسولین درمانی به نتیجه برسند.

کسانی با عوارضی در کلیه ها،پا، قلب، کبد، چشمها و دیگر ارگانها که نمیتوانند بیشتر منتظرباشند.

چه کسی به عمل احتیاج ندارد؟

بیمارانی که سطح قند خونشان برای سالها ثابت مانده است ویا کسانیکه براحتی قادر به کنترل قند خون خودهستند یا شرایطی که پیشرفت نمیکند ویا بدون اضافه وزن مشکل ایجادنمیکند.

ضوابط چه چیزهایی است؟

این ضروری است که شما با چهارمعیارزیربمنظوربهره گیری ازبرنامه های کاربردی جراحی متابولیک موافقت کنید:

شما ذخیره %20، ترجیحا %25انسولین داشته باشید و حداقل نیمی از آن فعال باشد.

مقاومت منبع هورمونهای بافت چربیتان در محدوده تعریف شده باشند.

بعضی مواد پخش شده و آزادشده در درون خون بوسیله لوکوسایتس (عناصر سفید خون وعناصر سازنده آنها) دلیل تخریب سلولهای بتای پانکراس تولیدکننده انسولین، منفی یا در محدوده عادی باشند.

آیا من قطعا از جراحی متابولیک سود خواهم برد؟

اگرنتایج آزمایشهای شما مثبت باشد، شما از این روش سود خواهیدبرد.

آیا بطور کامل از مشکلات قند خون خلاص خواهم شد؟

درحالیکه بهبودی کامل (بهبودی نرمال) پس ازعمل باتوجه به نوع خود عمل متفاوت است، میزان بهبودی میان 8 تا30 سال و درحدود %70-%98 است. این به میزان انسولین ته نشین بدنتان، فعالیتها و دیگر نتایجشان بستگی دارد. موفقیت کاربردی جراحی متابولیک صددرصد نیست اما باید قدردانسته شود که میزان %70-%98 شانس موفقیت بالایی است. از سوی دیگر، نسبت سود عمل ( کاهش تعدادی ازداروها، راحتی از انسولین یا کاهش مقدارآن) بدون شک صد درصد است.

آیا این جراحی پانکراسی است؟

خیر.مراحل انجام شده اساسا روند انجام جابجایی درروده کوچک است، علاوه براین درشرایطی که تشخیص داده شود، ضروری بنظرمیرسد. (بستگی به سطح بیماری، سطوح هورمون در خون وفعالیت این هورمونها دارد)، عملهای ضروری مربوط به جراحی حجم معده، شکل معده و لفاف بافتهای چربی ارگانها در شکم انجام میشوند.

جراحی چگونه عمل میکند؟

انسولین بیماران دیابتی نوع دو طی دوران قبل جراحی، عملکردش درسطح سلولی کامل نخواهد شد. یا انسولین نمیتواند وارد سلول شود یا اگر بشود نمیتواند عملکردش را درداخل خون کامل کند. این مقاومت به انسولین نامیده میشود. پس از عمل، هورمونهای سیستم هضم، که دلیل مقاومت به انسولین اند؛ ضعیف خواهند شد. تغییرات جدی درهورمونهای سیستم هضم بنام گرلین و اینکرتین رخ میدهد و بعنوان نتیجه حلقه مقاومت به انسولین آزاد میشود. انسولین آزاد باقی مانده و حساسیتش در سطح سلول افزایش میابد. این بدان معناست که از زمانیکه هورمونهای شما تغییرکرده باشد، قند خون شما تنظیم خواهد شد.

آیا جراحی متابولیک عمل چاقی مفرط (obesity) است؟

خیر. در میان عملها بیماران دیابتی نوع دو قادر به استفاده از آن هستند. جراحی که درمورد بیماران دیابتی کم وزن اعمال میشود با عمل بیماران دیابتی سنگین وزن تفاوت دارد.

ازچه زمانی این عملها انجام میشود؟

آغاز این جراحی به دهه 1950بازمیگردد. عمل  (The Biliopancreatic Diversion (BPD تا زمان حاضر باموفقیت انجام شده و اساس جراحی متابولیک را شکل داد. از سال 1974 در ایتالیا بدست Prof. Dr. Nicola Scopinaro انجام شده است شخصی که Prof. Dr. Alper Celik آموزش داد. عمل BPD از دهه نود میلادی مورداستفاده قرارگرفته وعملهای sleeve gastrectomy و ileal interpositionاز اوایل دهه دوهزار میلادی مورد استفاده قرارگرفته اند.

آیا عملی بی خطر است؟

بی خطر است. مراحل برش و پیوست حین عمل بااستفاده ازدستگاههای منحصر بفرد انجام میشود. همه ابزارها و دستگاههای مورداستفاده محصول آخرین تکنولوژی است؛ گروه جراحی و متخصصین بیهوشی که درعمل شما حاضر خواهندبود بسیار باتجربه هستند و پزشکان شرکت کننده درجراحی متابولیک کسانی اند که این جراحی را قبلا برای مدت طولانی انجام داده اند.

آیا عوارضی وجود دارد؟

هرعملی متحمل ریسکی میباشد واین عملها نیز مانند هرعمل سیستم گوارشی دیگر، خطراتی دربر خواهد داشت. کل میزان عوارض حدود %10 میشود. خونریزی، عفونت، ترشح، گسترش آبسه و حالت بیحالی وخواب آلودگی از مشکلاتی مربوطه هستند که در این میان میتوان به آنها اشاره کرد.

جراحی چقدر طول میکشد؟

این در حالیست که با توجه به شرایط بیمار میتواند بین 1.5 تا 7 ساعت تغییر کند.

بهبودی چقدر طول میکشد؟

عملها غالبا با استفاده از روش لاپروسکوپی، از طریق دهانه های کوچکی در شکمتان با کمک دوربینها اعمال میشوند. ضروری است که بیماران 6-5 روز در بیمارستان بمانند. توانایی کارکردن را بعد از 15-10 روز پیدامیکنند.

من کی میتوانم غذا بخورم؟

امکان دارد روزهای پس از عمل فقط آب بنوشید. مصرف دیگر مایعات بغیراز آب پس از دو روز شروع میشود و مصرف غذای جامد ونیمه جامد بین روزهای هشتم تا سی ام آغازمیشود وباتوجه به عمل متفاوت میباشد.

چه زمانی میتوانم به سرکار برگردم؟

شما دو هفته پس از عمل میتوانید به سرشغلتان بازگردید.

من چه مدتی در بیمارستان خواهم بود؟

کلا نیازدارید که بین 6تا 7روز در بیمارستان بمانید. بستری شدنتان بین 1- 2روز قبل عمل خواهدبود وحدود 4-5 پس از عمل نگه داشته خواهید شد.

چه زمانی پس از عمل نیازدارم دوباره به بیمارستان بیایم؟

شما نیاز خواهید داشت درماههای اول، سوم و ششم پس ازعمل برای آزمایش خون به بیمارستان بیایید، بدین ترتیب پیشرفت در خونتان مشاهده خواهد شد. سپس ضرورت خواهد داشت که شما برنامۀ پیگیری سالیانه بگیرید. سپس ما از شما خواهیم خواست تا در جلسه های حمایتی ماهیانه گروهی شرکت کنید و نظرات خودتان را با پزشکان، بیماران سابق وبیمارانی که برنامه ریزی عمل دارند، مطرح کنید.

مزایای دیگرعمل چیست؟

وزن بدن دربیمارانی که مشکلات سنگین وزنی دارند به سطح عادی میرسد. مشکلات فشارخون حذف میشوند، بنابراین داروی ضدفشارخون بیش ازاین مورد نیاز نخواهد بود.مهمترین بهبودی در اندامهای آسیب دیده مانند کلیه ها، چشمها و کبدست، ازآسیبهای بیشتربه بدنتان بوسیله بیماری جلوگیری میشود. ازدست دادن پروتیین اوره متوقف خواهدشد وعلاوه برآن کلسترول و گلیسیرید به سطح نرمال بهبود پیدا خواهدکرد.اگراندام آسیب دیده، پیشرفته وغیرقابل درمان باشد احتمال بهبود محدود خواهد بود.

چه زمانی بیماری درسطح عادی ثابت میشود؟

بیماری بمیزان نرمال دست میابد، درحالیکه ممکن است طبق سطوح هورمون وسنجشها متغیر باشد، درمدت یک هفته تا سه ماه به سطح عادی نزدیک میشود.

آیا نتیجه دائمی است؟

طبق تحقیقات انجام شده، بویژه دربیماران با سطح انسولین بالا معلوم شده که بیماری 8 تا 30 سال پس ازعمل تحت کنترل باقی میماند، گرچه این ممکن است بستگی به عمل خاص خودش متغیر باشد.

آیا عمل میتواند باعث کم شدن قند خون (hypoglycemia) شود؟

پس ازعمل بعنوان انسانی عادی بعد از غذاخوردن انسولین افزایش پیداخواهد کرد. احتمال وقوع  hypoglycemia بطورمداوم کاهش خواهدیافت و در دوران پس ازعمل حذف میشود.

آیا پس ازعمل ازدست دادن انرژی تجربه خواهدشد؟

شما با لیست غذایی وتمرینات درچندهفته پس ازعمل انرژیهای قدیمی خود را ترمیم خواهیدکرد. اما شرایطی مانند ضعف، بی اشتهایی و انگیزه ضعیف میتوان درمدت 2-1 هفته پس از عمل تجربه کرد.

آیا جراحی متابولیک تاثیری برکلسترول و همچنین فشار دارد؟

میان %79 تا %99 مشکلات فشارخون بالا، کلسترول بالا، سطح تری گلیسیرید، لیپیسودیس کبد، چاقی، مشکلات استخوان و مفصل و تنگی نفس درخواب (occlusive sleep apnea) میتوانند بلافاصله پس از انجام عمل حذف شوند.

من مشکل اضافه وزن نیز دارم. آیا جراحی راه حلی برای این موضوع خواهدبود؟

بله. شما به وزن عادی بخاطرعمل دست خواهید یافت. درحالیکه این موضوع بسته به افراد متغیربوده، ممکن ست 5-1 سال طول بکشد.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.